OVER ONS

Ruiterpad Zorgbegeleiding

Onze waarden

Elk mens is een waardevol persoon, ook als hij/zij te maken heeft met een problematiek. Ieder mens is uniek en dient zich zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen, ook binnen de beperking die hij/zij heeft.

Het motto waar vanuit gewerkt wordt is ‘met elkaar’: cliënten, hun netwerk, het lokale netwerk van Sociale (Werk) Voorzieningen, Indicatiestellers (CIZ,  Gecerificeerde Instellingen, Veilige start, Veilig thuis), Gemeenten (WMO, CJG) en Collega zorgverleners, de kleinschalige omgeving en een begeleider als vast aanspreekpunt, de cliënten een zo zelfstandig mogelijk leven te laten kunnen leiden en ze in hun eigen kracht zetten.

Ruiterpad Zorgbegeleidingsdagbestedingslocatie is een min of meer beschermde leer- en werkplek waar men  (een deel van) de dag zinvol kan besteden. Het is een plek waar men zich thuis voelt en waar iemand zich gewaardeerd weet. Bovendien kan men er de dagen gevarieerd, zinvol en op eigen wijze invullen. De (expliciete dan wel impliciete) hulpvraag van de cliënt staat in de begeleiding centraal.

Samenwerkingen

Wij werken samen met verschillende organisaties om de beste zorg aan te bieden.

Aurore Zeeuws Maatwerk & Advies

Partner op het gebied van cliënt administratie en is penvoerder van ZILT.

Kleinschalige Intensieve Zorg Zeeland

Voor de Inkoop Jeugd Zeeland, ziltzeeland.com, werken we binnen het samenwerkingsverband ZILT.

Maatschap Kleinschalige intensieve Zorg Zeeland (KiZZ)

Vanaf 1-9-2021 werkt Ruiterpad Zorgbegeleiding samen met Maatschap Kleinschalige intensieve Zorg Zeeland (KiZZ) AGB-code 98104254

Ons team

Wij, Hans en Linda, werken vanuit de (levens)ervaring die we hebben gekregen door verschillende gebeurtenissen in ons eigen leven. Daarnaast blijven we bijscholen, want je bent nooit te oud om te leren en vanuit ons oogpunt ook noodzakelijk binnen de wijze waarop wij willen begeleiden .

Linda

Zij kan zich als geen ander verplaatsen in ouders/verzorgers van mensen met een beperking.

Ze heeft twee spannende “zorgkinderen”, waarmee ze alle facetten van de zorg mee heeft ondervonden. Daar wij beiden een geheel eigen visie op zorg leveren hebben, passen wij niet in de nu bestaande zorgverlening.

Hans

Hans is een aantal jaren mede-eigenaar geweest van twee zorgbedrijven, die zorg leverden in de ruimste zin van het woord. Zijn top eigenschap is zijn eeuwige geduld en rust, daarnaast heeft hij technische kennis die hij in de praktijk met en voor cliënten in kan zetten.

Ook heeft Hans twee rechterhanden en is daardoor veelvuldig samen met mij en cliënten aan het helpen met kleine huis, tuin en keuken karweitjes. 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Contact opnemen
Onderhoud op de website
Wij willen u informeren dat de informatie op onze website momenteel niet actueel is. Wij werken er hard aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen.